Door het uitzonderlijke moment waardoor we ons dagelijkse leven dienen aan te passen aan de maatregelen rond het coronavirus, hebt u misschien een aantal vragen over onze diensten of de invloed van deze maatregelen op uw verzekeringen.

Wij proberen hieronder alvast een antwoord te geven op een aantal veel voorkomende vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet en stuur ons uw vraag. Onze kantoren blijven ook tijdens deze buitengewone periode tot uw dienst staan. 

Update: 02/04/2020

Ik wens mijn reis te annuleren. Komt mijn annulatieverzekering tussen voor de kosten?

Ja, als:

Als u getroffen bent door het coronavirus voorafgaand aan uw vertrek, dan valt u wel onder de standaarddekking van de annulatieverzekering zoals voor andere ziektes.

Neen, als:

Annuleringsverzoeken van een reis naar aanleiding van het coronavirus dat zich heeft verspreid in het gebied waarnaar u op reis wou gaan, vallen niet onder de dekking van de standaard annulatieverzekering.

Soms, als:

Sommige verzekeraars bieden wel uitgebreidere polissen aan waarbij de dekking van de annulatie toch mogelijk is, soms afhankelijk van een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het betreffende gebied.

Worden mijn medische kosten in het buitenland vergoed door mijn “Reisbijstandverzekering”?

Ja:

De meeste reisbijstandsverzekeraars dekken medische kosten, zoals hospitalisatie of doktersbezoeken, ingevolge een besmetting met het coronavirus die u op reis hebt opgelopen. U bent gedekt zoals voor iedere andere ziekte of ongeval. Dit gebeurt meestal tot een bepaald maximumbedrag vermeld in de polis.

Ja, maar

De kosten voor een verlengd verblijf in het buitenland zijn bij sommige bijstandsverzekeraars in de standaarddekking begrepen, bij anderen enkel in meer uitgebreide polissen en dit meestal tot een bepaald maximumbedrag.

Repatriëringskosten worden door de meeste reisbijstandsverzekeraars gedekt in het standaardproduct, bij sommige andere enkel in de meer uitgebreide polissen.

Worden mijn medische kosten door mijn Hospitalisatieverzekering vergoed?

Ja:

Als je gehospitaliseerd wordt als gevolg van een coronabesmetting kan je een beroep doen op je hospitalisatieverzekering. Een opname in een Belgisch ziekenhuis is steeds gedekt.

In het buitenland niet altijd:

Bij een hospitalisatie in het buitenland hangt de dekking af van de algemene voorwaarden. Sommige verzekeringen dekken enkel hospitalisaties in België, anderen dekken ook hospitalisaties in Europa of zelfs in de hele wereld.

Indien uw verzekering is voorzien van een dekking in het buitenland, en u ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken afreist naar een risicogebied, zal bij een hospitalisatie ten gevolge van een coronabesmetting de verzekeraar tussenkomen zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

Komt mijn “overlijdensverzekering” tussen?

Ja:

Als je levensverzekering een overlijdensdekking bevat (wat vaak het geval is in een klassieke levensverzekering, in een schuldsaldoverzekering, een uitvaartverzekering, een groepsverzekering, enz.), dan ben je gedekt indien je overlijdt als gevolg van het coronavirus.

Een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie is in principe niet uitgesloten van de dekking.

Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied (zoals Noord-Italië) en ter plaatse besmet geraakt en overlijdt, is doorgaans gedekt.

Ik werd onlangs werkonbekwaam, zal de dekking van mijn polis “Gewaarborgd inkomen/arbeidsongeschiktheidsverzekering” toepasbaar zijn?

Ja:

Als u arbeidsongeschikt bent als gevolg van een coronabesmetting, dan bent u gedekt in uw verzekering "gewaarborgd inkomen" conform de voorziene dekkingsvoorwaarden. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt in principe niet uitgesloten.

Neen:

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering "gewaarborgd inkomen". Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is namelijk verzekerd.

Indien ik mijn “Evenement” moet annuleren. Worden de kosten door mijn annulatieverzekering terugbetaald?

Ja:

Organisatoren van evenementen die over een annulatieverzekering beschikken kunnen hierop een beroep doen voor zover het contract dekking biedt voor de situatie die zich voordoet.

Meestal dekt zo’n polis de verliezen die de verzekerde/organisator lijdt wanneer een evenement wordt geannuleerd omwille van een oorzaak die optreedt onafhankelijk van de wil van de verzekerde/organisator (bijvoorbeeld een samenscholingsverbod).

Welke verliezen in aanmerking komen voor vergoeding en binnen welke limieten, vindt u terug in de algemene en de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract.

Kan mijn gesubsidieerde vereniging de reële schade recupereren bij de Vlaamse overheid?

Ja: gesubsidieerde verenigingen zullen reële schade kunnen recupereren bij de Vlaamse overheid:

Er komt een noodfonds van 200 miljoen euro voor gesubsidieerde sectoren (zoals cultuur, jeugd, media, sport, schoolreizen etc.) alsook specifieke sectoren (bv. de sierteelt, delen van toerisme, mobiliteit & openbare werken) waarbij we hen zullen helpen om de impact van deze crisis in zekere mate op te vangen.

 

Bron: Vlaamse Overheid

Als ik het slachtoffer ben van een ongeval tijdens de periode dat ik aan telewerk doe, wordt dit dan aanzien als een arbeidsongeval?

Ja, mits respect van de toepasbare regels

De meeste maatschappijen hebben ons bevestigd dat ze in deze tijden de regels versoepelen, ten minste tijdens de opsluitingsperiode. De dekkingen zijn verworven voor alle telewerkers die het akkoord van hun werkgever hebben gekregen.

Dekking van overlijden en invaliditeit

Ik kom te overlijden of ik word arbeidsongeschikt. Ben ik dan gedekt door mijn verzekeraar?

Onderstaand kan u de vergelijking vinden tussen de maatschappijen. 

Download hier de pdf. 

Ik wil me verzekeren voor overlijden en/of invaliditeit (zonder medisch onderzoek): waar kan ik me het best verzekeren??

Maak de vergelijking dankzij ons handig document: 
Vergelijking Medische formaliteiten per verzekeraar

Bron: Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, ontvangt sedert de uitbraak van het coronavirus dagelijks vragen van de media. Ten behoeve van de media en de bevolking staat op de websites Assuralia.be en ABCverzekering.be een overzicht met betrekking tot de meest courante verzekeringen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt naargelang de situatie evolueert.