Door het uitzonderlijke moment waardoor we ons dagelijkse leven dienen aan te passen aan de maatregelen rond het coronavirus, hebt u misschien een aantal vragen over onze diensten of de invloed van deze maatregelen op uw vastgoedactiviteiten.

Wij proberen hieronder alvast een antwoord te geven op een aantal veel voorkomende vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet en stuur ons uw vraag. Onze kantoren blijven ook tijdens deze periode tot uw dienst staan. 

FAQ: Algemene vragen

Zijn de Wilink Immo vastgoedkantoren geopend?

Ingevolge van de verscherpte maatregelen die op 17 maart werden afgekondigd moeten alle niet-essentiële (handels)zaken de deuren sluiten! Dit betekent dus ook de vastgoedkantoren. Enkel supermarkten en voedingswinkels, banken, krantenwinkels, postkantoren, apotheken en benzinestations mogen nog open blijven in België. 

Telewerk is de norm. Dossiers en e-mails behandelen, de vereiste documenten vergaren... dit gebeurt vanaf de pc.

Kan ik een pand dat te koop staat gaan bezoeken?

Plaatsbezoeken, plaatsbeschrijvingen e.d. kunnen niet meer plaatsvinden, gezien dit contact vereist met andere personen. Deze maatregelen zijn uiteraard ook van toepassing op syndici.

HUUR EN VERHUUR

Kan Ik de start van mijn huurcontract met een maand uitstellen?

De beslissing in deze ligt volledig bij de eigenaar. Van zodra wij uw vraag ontvangen hebben, leggen wij deze voor aan de eigenaar, die uiteindelijk beslist.

Kunnen de sleuteloverdracht en de opstart van de verhuur plaatsvinden?

Op dit ogenblik kan de sleuteloverdracht niet plaatsvinden. Alle bezoeken ter plaatse worden tijdelijk uitgesteld.

Zal mijn intrede en /of uitredende plaatsbeschrijving kunnen plaatsvinden?

Volgens de meest recente maatregelen mag eenieder enkel uit huis om de verplaatsing te maken naar het werk of om essentiële verplaatsingen te doen. Een plaatsbezoek of plaatsbeschrijving valt hier niet onder en is derhalve niet toegelaten.

Wat met de geplande Algemene vergadering voor mijn appartement?

Alle algemene vergaderingen zijn verboden en moeten uitgesteld worden tot minstens 5 april 2020. Er is maar één uitzondering: Indien het mogelijk is een volledige AV vergadering op afstand te houden, dus zonder dat mensen fysiek bij elkaar moeten komen, dan kan deze vergadering wel doorgaan. Let wel: Weet dat wanneer de AV niet fysiek samenkomt en er dus louter schriftelijk gestemd wordt, de unanimiteitsvoorwaarde van de beslissingen geldt. Ofwel stemt iedereen voor of iedereen tegen maar anders kan de beslissing niet aangenomen worden

Kan je als syndicus provisies aanspreken?

Een syndicus kan in het kader van het normale beheer, en in geval van uitzonderlijke/onverwachte kosten, altijd bijkomende provisies opvragen.

Ook als de jaarlijkse afrekening nog niet werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering (als gevolg van het verplichte uitstel), en de financiële middelen geraken op, kan de syndicus in kader van zijn normaal beheer tussentijds provisies opvragen.

Kan ik nu een verhuis organiseren?

Een verhuis wordt aanzien als een essentiële verplaatsing en moet mogelijk blijven. Indien bij de verhuis hulp wordt verstrekt door andere personen dan de gezinsleden, mag dit maximaal om 1 extra persoon gaan.

Bovendien moet steeds de gewaarborgde afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden. De verhuisactiviteiten mogen door een verhuisfirma uitgevoerd worden, op voorwaarde dat deze de volledige verhuizing voor zijn rekening neemt en zorgt voor een voldoende afstand van 1,5 meter. De verhuisfirma meehelpen is daarentegen niet toegestaan.

INFORMATIE OMTRENT ONZE PROJECTEN

Blijven de Elitis Real Estate medewerkers bereikbaar?

Om zo goed mogelijk bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van onze werknemers, partners en van de maatschappij in het algemeen, zeeten wij maximaal in op thuiswerken.
Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon en email. Voor bestaande en nieuwe afspraken worden digitale alternatieven voorgesteld.

Waar kan ik met mijn vragen betreffende verkoop van mijn project(en) terecht?

Ook hiervoor kan u terecht bij uw vertrouwde contactpersoon. Wenst u een ontmoeting, dan kan dit steeds via digitale weg.

Ik heb als investeerder interesse in een aankoop. Kan ik op dit ogenblik een adviseur contacteren?

Onze adviseurs blijven ook nu ten dienste staan van onze klanten staan. Heeft u interesse in een pand, wenst u een financiële analyse van vastgoedportefeuille of ander... Contacteer ons gerust via telefoon of email.

NOTARIËLE AANGELEGENHEDEN

Wat indien u een akte dient te gaan ondertekenen?

Indien u tussen nu en 5 april een afspraak heeft om een akte te ondertekenen in een notariskantoor, zal deze afspraak worden uitgesteld naar een latere datum. Uw notariskantoor zal u hierover contacteren en dossier per dossier bekijken hoe ze u kunnen helpen. Gaat het om een dringende akte (bijvoorbeeld bij een nakend overlijden) dan kan de ondertekening wel doorgaan. De akte kan ook nog ondertekend worden als de door de fiscus opgelegde termijnen zouden overschreden worden of als de financiële gevolgen voor u te groot zijn omdat de akte niet kan ondertekend worden.

Hoe ik nog naar het kantoor te komen voor de ondertekening van bepaalde documenten?

Zogenaamde onderhandse documenten, denk maar aan een verkoopovereenkomst (een ‘compromis’), worden niet meer ondertekend op de notariskantoren. Dit kan wel via mail of brief.

Fednot onderzoekt op dit ogenblik of het nog mogelijk is om authentieke testamenten zonder getuigen te verlijden.