Door het uitzonderlijke moment waardoor we ons dagelijkse leven dienen aan te passen aan de maatregelen rond het coronavirus, hebt u misschien een aantal vragen over onze diensten of de invloed van deze maatregelen op uw kredieten, verzekeringen, vastgoedactiviteiten en investeringen....  

Wij proberen hieronder alvast een antwoord te geven op een aantal veel voorkomende vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet en stuur ons uw vraag. Onze kantoren blijven ook tijdens deze periode tot uw dienst staan. 

 

UPDATE: 02/04/2020

Overbruggingsrecht: Wie heeft er recht op, onder welke voorwaarden en hoe kan ik het aanvragen?

Wat is het overbruggingsrecht?

Als zelfstandige, assistent of meewerkende echtgeno(o)t(e) kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een overbruggingsuitkering.

Het gaat om het verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen.

Gedurende uw hele loopbaan als zelfstandige kunt u herhaaldelijk gebruik maken van dit recht.

Voorwaarde is dat de totale duur van de overbruggingsuitkering niet langer is dan 24 maanden / 8 kwartalen over uw gehele zelfstandige loopbaan.

In welke gevallen en hoe vraag ik het aan?

In het bijzonder:

- 1) Faillissement;

- 2) Collectieve schuldvereffening;

- 3) Tijdelijke of permanente gedwongen beëindiging van uw zelfstandige activiteit als gevolg van een natuurramp, een verslechtering, een brand, een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis met economische gevolgen of een allergie.

- 4) Beëindiging van uw zelfstandige activiteit als gevolg van economische moeilijkheden. Wat u moet doen: Dien de aanvraag op tijd in bij uw sociaal verzekeringsfonds. Deze aanvraag moet uiterlijk aan het einde van het tweede kwartaal volgend op het vonnis tot faillietverklaring, het begin van de gedwongen onderbreking of de staking worden ingediend.

U kan het volledige artikel vinden op de website van de sociale zekerheid of door op deze link te klikken. Daar kan u ook terugvinden hoe het overbruggingsrecht kan aanvragen. 

Steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

Waarom zijn deze maatregelen in voegen gesteld?

Tijdens de ministerraad van 6 maart 2020 heeft de federale regering verschillende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die de gevolgen van Covid-19 ondervinden.

  • om getroffen bedrijven in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden en,
  • te voorzien in regelingen voor uitstel van betaling, uitstel van betaling en vrijstelling van betaling van socialezekerheidsbijdragen, voorheffingen en sociale en fiscale belastingen voor vennootschappen en zelfstandigen.

Tijdelijke werkloosheid door het Coronavirus

Welke extra steunmaatregelen voorziet de Vlaamse overheid? 01/04/2020

  1. Hinderpremie: 4000 EUR voor iedereen die moet sluiten (maatregel genomen op 13 maart 2020)
  2. Compensatiepremie: 3000 EUR voor bedrijven die minstens 60% omzetverlies lijden in april. Dit geldt ook voor bijberoepers die dezelfde sociale bijdragen betalen dan hoofdberoepers. Indien ze minder sociale bijdragen betalen en maximaal 4/5de werken, krijgen ze 1.500 EUR.

Bron: Vlaamse overheid

Is er een betalingsplan voor de BTW, personenbelasting en de roerende voorheffing?

Ja,

Ja, uitstel van de termijn voor het indienen van de btw-aangiften: aangiften met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020 kunnen worden ingediend tot 7 mei 2020 (in plaats van 20 april).

Belastingplichtigen en belastingplichtigen krijgen automatisch twee maanden uitstel van betaling van de btw en de roerende voorheffing zonder dat zij boetes of achterstandsrente hoeven te betalen.

Zo wordt voor de btw voor het 1e kwartaal van 2020 de betalingstermijn automatisch uitgesteld tot 20 juni 2020! (in plaats van 20/04/2020)

Voor de roerende voorheffing (vraag uw sociaal secretariaat om bevestiging)

Maandelijkse retourbetaling - februari 2020, verlengde termijn tot 13 mei 2020

Maandelijkse Retourbetaling - maart 2020, verlengde termijn tot 15 juni 2020

Betaling voor kwartaalrapportage, verlengde termijn tot 15 juni 2020

Voor de betaling van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting wordt automatisch een extra periode van twee maanden toegekend, naast de normale periode.

Deze maatregel is van toepassing op waarschuwingen uit de inkomstenlijst 21018, belastingjaar 2019, vastgesteld vanaf 12 maart 2020.

Meer informatie

 

Kan ik uitstel van betaling van sociale zekerheidsbijdragen en vrijstelling van toeslagen aanvragen?

Meer informatie

Ja, Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

De aanvraag moet gebeuren:

vóór 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;

vóór 15 juni 2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • Naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • Naam en zetel van zijn bedrijf;
  • Ondernemingsnummer.

De maatregel geldt niet voor al betaalde bijdragen.

De bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet vóór 31 maart 2021 betaald worden en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 moet vóór 30 juni 2021 betaald worden.

Uitstelverzoek en het VAPZ

Op dit moment zijn er geen specifieke maatregelen genomen om te kunnen blijven profiteren van de aftrekbaarheid van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Het KB 92 bepaalt immers dat de zelfstandige op 31 december van elk jaar in volgorde van sociale zekerheidsbijdragen moet zijn. Daarom kon de belastingbetaler die het uitstel van betaling zou hebben gekregen, de premies van het VAPZ niet in mindering brengen. We zullen op dit onderwerp terugkomen zodra we meer details hebben.

Meer informatie

Bronnen: SPF Economies : Opgesteld op 23-03-2020