Anticiperen

"Ik ben 50 en het leven lacht me toe. Toch haal ik graag het onderste uit de financiële kan. Als voorbereiding op de overdracht van mijn vermogen en mijn bedrijf, wilde ik graag mijn beleggingen optimaliseren en diversifiëren en genieten van de extra inkomsten. En daar kon ik best wat hulp bij gebruiken. Wilink Life planning onderwierp mijn portefeuille aan een discrete, diepgaande en onpartijdige studie, maar gaf me wel de vrijheid zelf te beslissen welke kant ik op wilde. En dat apprecieer ik ten zeerste, want zo werk ik zelf ook. Nu alles is geregeld, heb ik zekerheid. En dat is een heerlijk gevoel. Ik geniet van mijn familie en leid mijn opvolger op. Laat de toekomst maar komen!" 

Martien (49)

Uw toekomstplannen

  • Uw beleggingen optimaliseren en diversifiëren
  • Uw beschikbare roerend vermogen laten renderen
  • Genieten van regelmatige extra inkomsten
  • De overdracht van uw vermogen en uw onderneming voorbereiden

Onze oplossingen

De Life Planners van Wilink nemen uw portefeuille en behoeften op korte, middellange en lange termijn vakkundig onder de loep. Een volledige en eerlijke beoordeling van uw vermogen is daarvan het resultaat. Daarmee gaan we samen op zoek naar de beste manier om het rendement van uw portefeuille te optimisaliseren, uw beleggingen te diversifiëren en mogelijke risico's te beperken. You live, we secure!

Onze persoonlijke aanpak