De 'Markets in Financial Instruments Directive', kortweg 'MiFID', is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisatie van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten. De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe MiFID-regelgeving zijn enerzijds de concurrentie en de transparantie van de financiële markten versterken en anderzijds een betere bescherming van de belegger verzorgen.

Conform de nieuwe regels stelt Wilink Insurance SA zijn bedrijfsfiche, haar beleid voor het beheer van belangenconflicten ter beschikking.

Wilink Insurance NV

Boulevard Baudouin 1er, 25 
1348 Louvain-la-neuve
Tel: 09/248.10.00
contact.web@wilink.be
FSMA nr. 012705 A 
KBO 0403.275.718 RPR Nijvel