Wilink Real Estate NV

Rijvisschestraat,124 
9052 Gent
Tel: 09/248.10.00
immo@wilink.be
KBO 0861.913.591 RPR Gent

Verzekerde in beroepsaansprakelijkheid en borgstelling bij AXA onder het polisnummer  730.390.160.

Erkenning Beroeps Instituut van Vastgoedmakelaars nummer BIV 204.656

Instituut van vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel

Voor meer informatie over Wilink Real Estate NV, lees onze bedrijfsfiche.