Onvrijwillig werkloos? Een gewaarborgd inkomen helpt je de hypotheek te betalen  

Een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen. De huidige covidpandemie leert ons dat ook van crisissen niemand gespaard blijft. Naast de mentale klap die jij en je naasten te verwerken krijgen, heeft je afwezigheid op het werk natuurlijk ook en vooral een financiële impact. Hoe kan je jezelf beter beschermen tegen zo’n inkomensverlies?

 

 

Wanneer je door een ongeval of een ziekte in een situatie van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit terechtkomt, betaalt de mutualiteit slechts een deel van jouw loon. Het verschil tussen die som en je voormalige salaris betekent dus een inkomensverlies, waardoor het plots moeilijker kan worden om bijvoorbeeld je hypothecaire lening af te lossen.

 

Voor iedereen die werkt

 

Dan kan een verzekering gewaarborgd inkomen, ook wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd, je inkomen en dus je hypothecaire lening dekken. Concreet betekent dit dat je in het geval van onvrijwillig jobverlies op regelmatige basis een extra bedrag ontvangt om je levensstandaard op peil te houden, en dat voor een periode die bepaald werd in het contract, maximaal tot je pensioen. In uitzonderlijke gevallen wordt het bedrag in één keer overgemaakt.

 

Er is een zekere wachttijd voor je beroep kan doen op een verzekering gewaarborgd inkomen, en dat inkomen is afhankelijk van de betaalde premies. Toch is een verzekering gewaarborgd inkomen er voor iedereen die werkt en zichzelf wil beschermen tegen onvrijwillig inkomensverlies.

 

Ook voor zelfstandigen en bedrijfsleiders

 

Naast de verzekering gewaarborgd inkomen, die je hypothecaire lening dekt, bestaat er ook een keymanverzekering, die onder meer investeringskredieten, vaste kosten en omzet van vennootschappen dekt. Een keyman is een persoon binnen een bedrijf (zoals de bedrijfsleider) wiens rol essentieel is voor een goede werking van het bedrijf.

 

Wanneer deze keyman door ongeval, ziekte of overlijden wegvalt, kan een keymanverzekering de continuïteit van het bedrijf verzekeren door de vaste kosten (zoals het bedrijfsgebouw) te dekken. Kosten en verliezen, omdat je bijvoorbeeld hulp of opvolging moet zoeken, worden op die manier gecompenseerd.

 

Een verzekering gewaarborgd inkomen of keymanverzekering is ook fiscaal voordelig, aangezien de premies aftrekbaar zijn als beroepskosten voor de onderneming. Zo kan ook een zelfstandige de verzekering toevoegen aan het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) of de individuele pensioentoezegging (IPT) als die bedrijfsleider is.

Advies nodig over een verzekering gewaarborgd inkomen of een keymanverzekering?

Stel ons al uw vragen, wij helpen u graag verder