Welke veranderingen bracht 2018 voor ons spaargeld?

Welke veranderingen bracht 2018 voor ons spaargeld?

Onze regering blijft op zoek naar creatieve oplossingen om meer financiële ruimte te creëren. Een zoektocht die zorgde dat er op 1 januari 2018 nieuwe fiscale regels in werking traden. Oplossingen die een impact hebben op ons spaargeld. Daarom overlopen we in dit artikel het effect van deze maatregelen en wat dit nu echt betekent.

De maatregel die het meeste stof deed opwaaien, is zonder twijfel de belasting op effectenrekeningen van meer dan 500.000€. Deze zogenaamde “abonnementstaks”, die in werkelijkheid een vermogensbelasting is, zal jaarlijks geïnd worden en is vanaf de eerste euro van toepassing tegen een tarief van 0,15%. Dit is het totale bedrag van de effectenrekeningen in België en het buitenland dat bepaalt of de drempel van 500.000€ overschreden wordt.

De taks op beursverrichtingen blijft stijgen. Ze kan zelfs oplopen tot 1,32% en het maximum bedrag werd begin 2017 al verdubbeld tot 4.000€. Ook het toepassingsgebied van de Kaaimantaks werd ook uitgebreid. Dit maal werden spaarrekeningen niet over het hoofd gezien. Want de vrijstelling van intresten op de roerende voorheffing werd teruggebracht tot 940€ per jaar.

Wat zijn de basisprincipes van de belastingen op effecten?

Bij een belegging in effecten worden enkel de inkomsten uit die investering belast. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het tarief van de roerende voorheffing vastgelegd op 30%.Die voorheffing geldt voor elke verplichte coupon, op de dividenden in aandelen en gedeeltelijk of volledig op de meerwaarde uit beveks (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal). De voorheffing wordt direct toegepast voor uitkeringsbeveks of op het einde voor kapitalisatiebeveks.

Om echt volledig te zijn, vermelden we dat er ook uitzonderingen zijn, waarbij een tarief van 15% voorzien wordt, zoals bij de opbrengsten van de spaarrekeningen, de opbrengsten van de bekende “Leterme” staatsbonnen en de dividenden die uitgekeerd worden door een bevek of door bepaalde gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Deze uitzonderingen komen in praktijk zeer weinig voor…

De gevolgen van deze fiscale regels

Een terugblik op de veranderingen leert ons dat de voorheffing alleen maar is blijven stijgen en in enkele jaren zelfs steeg van 15% naar 30%. Daartegenover staat dat de referentie interestvoet, vastgelegd door de Europese Centrale Bank, het rendement van alle defensieve producten naar beneden haalt. De aandelenmarkten hebben steeds meer moeite om een echt hoge vlucht te nemen of vertonen een steeds grotere volatiliteit.

Bijgevolg is het tegenwoordig bijzonder moeilijk om je financiële vermogen te laten renderen. Vandaag kan de belegger in elk geval maar beter geen rendement laten afromen door de fiscus.

De alternatieven

Zijn er dan wel alternatieven waarmee u aan de slag kan? Natuurlijk, al worden ze vaak beschouwd als fiscale niche. Zo zetten we graag Tak 23 in de schijnwerpers. Ze is vrijgesteld van de belasting op beursverrichtingen, de roerende voorheffing en de taks op effectenrekeningen. De belegger moet een eenmalige taks van 2% betalen op de uitgekeerde premies. Onder invloed van de ongunstige fiscale evolutie voor de effectenrekeningen, is Tak 23 meer dan ooit een interessante oplossing!

Waarom dit verschil?

Door te beleggen in een verzekeringscontract, bent u niet langer de juridische eigenaar van de bedragen. U blijft wel de eigenaar van een schuldvordering die gelijk is aan de contractreserve. Dit betekent concreet dat de overheid alleen bij aanvang of op het einde kan belasten.

Bij een Tak 23 moet u geen voorheffing betalen op het einde. Bij het afsluiten van het contract moet, zoals gezegd, een taks van 2% op de premie betaald worden. Vanuit een puur fiscaal standpunt, duurt het gemiddeld 2 jaar om het bedrag van die taks terug te verdienen. Hierbij moet er rekening worden houden met alle andere belastingvormen die zo vermeden werden. De taks bedraagt dus 2% en is dus als het ware de prijs die u betaalt voor de belastingontheffing van uw belegging voor de toekomst.

Een interessante oplossing maar hoe zit het financieel?

Tegenwoordig zijn de verzekeringsproducten in Tak 23 bijzonder flexibel. Door geïndividualiseerd beheer of een open architectuur zijn er twee manieren om de verzekeringsproducten te beheren. Concreet betekent dit dat in een functie van het risicoprofiel van de klant, bevelen worden gegeven aan één of meerdere beheerders. Ze beheren het contract op dezelfde manier als uw bankier dat zou kunnen doen in een effectenrekening.

Het voordeel van deze oplossing is dat je rechtstreeks aandelen, obligaties of beveks van een effectenrekening kan overbrengen naar een verzekeringscontract. Zo kunnen onnodige aan-en verkopen vermeden worden en krijgt het beheer een zekere duurzaamheid. Hierdoor wordt het vooroordeel dat levensverzekeringscontracten vastgeroest zijn, aan het wankelen gebracht. Nochtans moeten we vaststellen dat de beste prestaties tegenwoordig gehaald worden via het tweede soort beheer: de open architectuur.

Wat is een open architectuur?

De levensverzekeringscontracten van Tak 23 zijn zo flexibel en het aanbod aan fondsen – universum genoemd – is zodanig groot. Dat het vaak makkelijker is om een rendement te halen door eenvoudigweg te kiezen uit de beste fondsen die voorhanden zijn. Zo kan elke beheerder die fondsen toegewezen krijgt oordelen waarin hij het sterkst is en zo strategieën aan elkaar linken om een uitstekende diversifiëring te realiseren.

Hiermee leggen we de basis voor goede prestaties. Het is onze plicht om u te begeleiden naar de beste structuur en u te adviseren zodat u een onafhankelijke beleggingsstrategie kunt opzetten die aansluit bij uw beleggersprofiel.

Vond u dit artikel interessant? Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wilink is er om u te informeren en te begeleiden. Aarzel niet ons te contacteren voor een gesprek.

Lorenzo Asinari Di San Marzano

Advisor

0470 84 25 20 - lorenzo.asinari@wilink.be

Waterloosesteenweg nº 1389 | 1180 Ukkel