U ontvangt als geconventioneerde zorgverlener een bijdrage van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering? Dan kan u die gebruiken om uw wettelijke pensioen aan te vullen zonder zelf ook maar één cent te betalen. Bovendien kan u de bijdragen ook gebruiken voor een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Zo is uw inkomen steeds gewaarborgd.

  •  Betaal zelf geen cent
  •  Ideaal om te investeren in vastgoed
  •  Fiscaal aantrekkelijk

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Voor wie?

Deze formule richt zich tot gedeeltelijk of volledig geconventioneerde artsen, tandartsen, kinesisten en apothekers.

Eigenschappen

Uw voordelen?

  • Bouw aan uw pensioen of geniet van een gewaarborgd inkomen zonder zelf een cent te betalen.
  • Krijg een voorschot op uw contract voor de financiering om de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed (enkel voor privéprojecten binnen de EER).
  • De rentevoet geldt voor elke storting tot op het einde van het contract. Het rendement kan nog verhoogd worden met een eventuele winstdeelname, toegekend door de verzekeraar.
  • Op basis van een fictieve jaarlijkse rente betaalt u weinig belasting op het opgebouwde kapitaal na afloop van het contract.