Met de rechtsbijstandverzekering laat u uw rechten gelden als verdedigende of eisende partij, in een juridische, administratieve of in der minne geregelde procedure.

Deze verzekering is niet verplicht, maar vormt de ideale aanvulling op een andere verzekering. Zo vindt u bij een familiale verzekering, een woonverzekering of omnium vaak ook een luik rechtsbijstand. Die is afgestemd op het afgesloten contract.

Rechtsbijstandverzekering

Eigenschappen

Een volwaardige en dus meestal uitgebreidere rechtsbijstandverzekering is ook mogelijk. Die biedt juridische hulp op alle rechtsdomeinen:

  • sociaal
  • consument
  • eigenaar - huurder
  • administratief en fiscaal recht
  • persoons- en familierecht
  • recht inzake schenkingen, testamenten en erfenissen