Studiejaren regulariseren kan uw pensioen optimaliseren
Studiejaren regulariseren kan uw pensioen optimaliseren

Met de vorming van de nieuwste federale regering blijft het minimumpensioen een hot topic. Wanneer u na een lange loopbaan eindelijk kan genieten van een langverwacht pensioen, wilt u dit immers op een financieel comfortabele manier doen. Een wettelijk pensioen is vaak ontoereikend om verder te genieten van de levensstandaard die pensioengerechtigde mensen gewoon zijn geraakt. Daarom zijn er ook tal van aanvullende pensioenverzekeringen, gewone verzekeringen en spaaroplossingen die het maandelijkse pensioenbedrag kunnen opkrikken.

Een andere manier om het bedrag van het wettelijk pensioen te verhogen, is het afkopen van studiejaren. Een volledige loopbaan telt immers 45 jaar. Indien u lang hebt gestudeerd, zal u geen volledige loopbaan hebben. U zal dus ook maar een deel van het pensioen ontvangen. Wanneer u bijvoorbeeld een masteropleiding heeft gevolgd van 5 jaar, heeft u op het einde van uw loopbaan maar 40 jaar gewerkt. U kan dan studiejaren afkopen om alsnog aan een volledige loopbaan te komen en het volledige bedrag van het wettelijk pensioen op te strijken.

Let wel, het afkopen heeft enkel invloed op het bedrag van uw pensioen. U zal hierdoor niet vroeger op pensioen kunnen gaan.

Welke studiejaren?

U kan niet om het even welke studiejaren afkopen. Enkel de volgende studiejaren komen in aanmerking:

  • De studiejaren die vanaf uw twintigste nodig waren om uw diploma te halen. Dit voor slechts 1 diploma en niet voor de jaren die werden gedubbeld. Zowel dag als avondopleidingen komen in aanmerking.
  • Voor een doctoraat komen slechts 2 jaren in aanmerking voor de afkoop
  • Stagejaren die recht geven op een beroepskwalificatie komen eveneens in aanmerking

Hoeveel dient u te betalen?

De algemene regel is dat de regularisatiebijdrage voor de studiejaren binnen de 10 jaar na de studies, € 1.500 bedraagt, en regularisaties vanaf het 11e jaar na de studies, tegen de actuele waarde zullen gebeuren.

Aangezien vele mensen niet meer binnen de eerste 10 jaar konden regulariseren op het ogenblik dat de regeling in ging, werd in een overgangsregeling voorzien.

Fiscaal aftrekbaar?

De regularisatiebijdrage is een persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage en is bijgevolg voor werknemers en ambtenaren aftrekbaar.

Voor zelfstandigen is de bijdrage een aftrekbare sociale bijdrage en zal er een dubbel voordeel zijn.

  • Besparing in de personenbelasting
  • Berekeningsbasis van de sociale bijdragen wordt verminderd.

Of het nuttig is om studiejaren af te kopen, hangt van uw persoonlijke situatie af. Het is alleszins belangrijk na te gaan of een bruto-stijging ook resulteert in een netto-stijging. Dit is niet altijd het geval. U kan een aanvraag doen bij de pensioendienst, en op basis van de simulaties die u zal ontvangen, beslissen of u studiejaren afkoopt of niet. U kan maximaal twee maal een aanvraag indienen.