Uw maandelijkse terugbetaling bestaat uit kapitaal en interesten. In het begin betaalt u vooral interesten, terwijl het terugbetaalde kapitaal minimaal is. Na verloop van tijd is het net omgekeerd en gaat het grootste deel van uw centen naar de terugbetaling van het kapitaal. Maar vooral: u betaalt elke maand hetzelfde bedrag!

 

Wilt u een vaste of een variabele rentevoet? En wat is de looptijd van uw krediet? U kiest!

  • Flexibiliteit
  • Eenvoud
  • Veiligheid

Krediet met vaste maandelijkse afbetalingen

Eigenschappen

Een vaste rentevoet verandert niet gedurende de looptijd van uw contract.

Een variabele rentevoet wordt op regelmatige tijdstippen herzien op basis van de wettelijke formule. U hebt de keuze uit:

  • een jaarlijks herzienbare rentevoet (1/1/1)

  • een driejaarlijks herzienbare rentevoet (3/3/3)

  • een vijfjaarlijks herzienbare rentevoet (5/5/5)

  • een rentevoet die een eerste keer herzien wordt na tien jaar en daarna om de vijf jaar (10/5/5)

  • een rentevoet die een eerste keer herzien wordt na twintig jaar en daarna om de vijf jaar (20/5/5)

Als u voor een variabele formule kiest, kan u uw minimale en maximale interesten vastleggen, bijvoorbeeld een maximale interest van 2%.