De collectieve hospitalisatieverzekering neemt, na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering, de terugbetaling op zich van de medische kosten van de verzekerde.

  • U hebt de keuze tussen verschillende formules 
  • De collectieve hospitalisatieverzekering dekt uw werknemers en hun gezin
  • De door het bedrijf betaalde premie is voor de werknemer fiscaal vrijgesteld
  • In de meeste gevallen wordt het dossier aanvaard zonder medisch onderzoek en volstaat een eenvoudige vragenlijst