Loontrekkenden zijn beschermd door hun arbeidsongevallenverzekering. Maar wat als zelfstandige? Geen zorgen, met een individuele ongevallenverzekering bent u zowel privé als in uw beroepsleven beschermd tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

Individuele ongevallenverzekering

Voor wie?

De individuele ongevallenverzekering richt zich tot alle zelfstandigen die zich willen beschermen tegen de gevolgen van een ongeval in hun privé- en/of beroepsleven.

Eigenschappen

De individuele ongevallenverzekering dekt:

  • Overlijden
  • Blijvende invaliditeit
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Medische kosten