In een omgeving die constant verandert en als gevolg van interne of externe druk kan het voorkomen dat een fout wordt gemaakt of dat een regel of richtlijn wordt overtreden.

In voorkomend geval wordt deze niet verdoezeld, maar wordt er open over gecommuniceerd, ten einde erger te voorkomen, de zaak recht te zetten en eruit te leren voor de toekomst.

Alle medewerkers hebben de plicht om elk vermoeden van misdrijf, aanzienlijke inbreuk op de regels of richtlijnen, potentiële fraude of andere ernstige wanpraktijken door medewerkers of klanten in het vroegst mogelijke stadium aan het management en aan de Compliance Officer te melden.