Een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen. Dat is niet alleen een mentale klap voor jou en je naasten, maar ook een financiële domper voor je bedrijf. Gelukkig zijn er verschillende manieren om zo’n inkomensverlies te dekken en de continuïteit te garanderen. De keymanverzekering is er daar één van.

Elk bedrijf steunt op enkele sleutelfiguren, zoals de bedrijfsleider of iemand met zeldzame kennis of vaardigheden. Wanneer zo’n keyman wegvalt door ongeval, ziekte of overlijden, komt de goede werking van het bedrijf in het gedrang. In dat geval - niet als deze persoon het bedrijf verlaat - dekt een keymanverzekering de vaste kosten, omzet en investeringskredieten van het bedrijf. Kosten en verliezen, omdat je bijvoorbeeld hulp of opvolging moet zoeken, worden op die manier gecompenseerd.

Fiscaal voordelig

Een keymanverzekering is fiscaal voordelig. Hoewel de uitkeringen onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, zijn de premies aftrekbaar als beroepskosten. Daarnaast kan een zelfstandige bedrijfsleider de verzekering ook toevoegen aan het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) of de individuele pensioentoezegging (IPT).

Persoonlijk samengesteld

Een keymanverzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering met je bedrijf als verzekeringnemer en begunstigde. De voorwaarden van de verzekering bepaal je zelf.

  • In welke gevallen: bij gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid, in geval van ziekte en/of ongeval?
  • Op welke termijn: na welke periode van arbeidsongeschiktheid moet de verzekering tussenkomen?

Zelfstandigen en vrije beroepen kunnen eveneens kiezen voor een zogenoemde Engelse vrijstelling. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de minimumtermijn van dertig dagen, worden de vaste kosten terugbetaald vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid

Bij voorbeeld:

Tom werkt als zelfstandige huisarts in een praktijk met twee andere artsen. Onlangs viel hij echter zelf uit door een zware ziekte, waardoor hij een tijdlang geen patiënten kan ontvangen. Hoewel de praktijk daardoor een aanzienlijk deel van de inkomsten mist, blijven de vaste kosten wel doorlopen.

Gelukkig sloten de huisartsen een keymanverzekering af, met hun praktijk als begunstigde. Die zorgt er namelijk voor dat er tijdens Toms afwezigheid wel een inkomen is om de vaste kosten te betalen. Daarnaast heeft Tom als zelfstandige ook een verzekering gewaarborgd inkomen, waardoor niet alleen de praktijk, maar ook hij op inkomsten kan rekenen.

Keymanverzekering

Verzekering gewaarborgd inkomen

zorgt voor een bron van ikomsten voor het bedrijf in geval van arbeidsongeschiktheid

zorgt voor een gewaarborgd inkomen voor de zelstandige in geval van arbeidsongeschiktheid

 

Kortom…

Als de keyman van een bedrijf uitvalt door ongeval, ziekte of overlijden, kan een keymanverzekering de vaste kosten van het bedrijf dekken om de continuïteit ervan te verzekeren. Aangezien de verzekeringspremies aftrekbaar zijn als beroepskost, is de keymanverzekering fiscaal voordelig. En omdat je zelf bepaalt in welke gevallen en op welke termijn de verzekering tussenkomt, kan je ze helemaal aanpassen aan jouw individuele situatie. Onze experts gaan met plezier op zoek naar een oplossing op maat, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen!

 

Stel ons al uw vragen, wij helpen u graag verder