Rechtsbijstandsverzekering biedt juridische expertise én terugbetaling van de kosten

Professionele geschillen komen steeds vaker voor is de IT-wereld. Nu we meer en meer evolueren naar een digitale samenleving, stijgt ook het aantal IT-contracten tussen de verschillende spelers in de economie. IT-leveranciers kloppen overuren, maar meer IT-contracten betekent automatisch ook meer kans op IT-geschillen.

Veel ondernemingen doen vandaag de dag beroep op IT-leveranciers, bijvoorbeeld voor de aankoop van hardware of software of voor het creëren van een nieuwe website. Het is niet ongewoon dat er hier en daar problemen opduiken die aanleiding geven tot juridische geschillen:

 

  • Conflicten kunnen al in een zeer vroeg stadium opduiken, bijvoorbeeld wanneer een van de partijen - klant of leverancier - de reeds langlopende contractonderhandelingen voortijdig afbreekt.
  • Nog frequenter doen conflicten zich voor tijdens de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld omdat de leverancier de gemaakte afspraken in het contract niet nakomt. Dat kan gaan om een te late oplevering of een IT-oplossing die niet voldoet aan de verwachtingen. Hoewel zowel de klant als de leverancier hier schuld kunnen aan hebben - bijvoorbeeld omdat de klant bepaalde workflows die moeten opgenomen worden in de nieuwe software niet tijdig doorbrieft aan de leverancier - zal de IT-leverancier toch vaak met de vinger gewezen worden. De klant kan de leverancier zelfs vragen om de geleden schade te vergoeden.
  • Een andere mogelijkheid: een webdeveloper begint al met de ontwikkeling van een nieuwe website op basis van een ondertekende offerte, wanneer de klant plots de stekker uit het project trekt en de reeds gepresteerde uren weigert te betalen. 

 

Als IT-leverancier is het in de eerste plaats belangrijk om van in het begin duidelijk te communiceren over wat een klant wel en juist niet mag verwachten. Helaas zien we in de praktijk vaak dat het mislukken van een IT-project wordt toegeschreven aan de IT-leverancier. Wil je als ondernemer je IT-zaak met een gerust gemoed kunnen runnen? Dan is het goed om te weten dat je bij IT-geschillen een beroep kunt doen op juridische hulp. Een rechtsbijstandsverzekering biedt je die garantie.

Wens je meer informatie over de rechtsbijstandsverzekering en welke formule voor jou het meest geschikt is?

Stel ons al uw vragen, wij helpen u graag verder