Het autosalon staat voor de deur. Denk eraan: wanneer u een nieuwe auto koopt, verandert vaak ook de premie van uw autoverzekering. Misschien vraagt u zich af: “Ben ik wel goed verzekerd?” Met 'goed' bedoelen we hier niet te veel, maar ook niet te weinig verzekerd zijn. Uw contract moet dus bij uw situatie passen. Een gouden tip: kijk verder dan de premie alleen. Ook de dienstverlening en het advies spelen een rol bij een goede verzekering.

Goed verzekerd zijn, is vooral weten waarom u betaalt!

Het is dus belangrijk om te weten waaruit uw premie bestaat. De criteria die uw tarief beïnvloeden, worden gekozen op basis van statistieken waarmee men kan inschatten hoe veel kans u loopt op een schadegeval. Zo’n schadegeval is namelijk een al dan niet grote uitgave voor de maatschappij.

Een voorbeeld: u hebt zes maanden geleden een verzekering afgesloten voor uw wagen en u bent plotseling aansprakelijk voor een schadegeval waarbij een andere bestuurder zwaargewond is geraakt. Dat kost de maatschappij veel geld en vaak meer dan de som van de premies die u de afgelopen zes maanden hebt betaald. Anderzijds kan het ook dat u al vijf jaar uw premie betaalt en nog nooit schade hebt geleden. Voor de anderen betalen, lijkt frustrerend. Maar onthoud dat verzekeringen op een solidariteitssysteem gebaseerd zijn. Zo kan iemand die gewond raakt door toedoen van een bestuurder die pas zes maanden verzekerd is, toch een schadevergoeding krijgen – ook al volstaan de premies van de afgelopen zes maanden niet om de medische kosten te dekken.

Welke criteria beïnvloeden uw premie?

Uw leeftijd:

Uit de statistieken blijkt dat jonge bestuurders nog te weinig ervaring en goede reflexen hebben. Bij ouderen gaan dan weer de zintuigelijke capaciteiten die noodzakelijk zijn om goed te rijden, er stilaan op achteruit. Denk maar aan het gehoor, het zicht ... Daardoor komen ze ook terecht in een categorie met een hogere schadelast.

Uw postcode:

Een inwoner van Brussel heeft bijvoorbeeld meer kans op een ongeval door het drukke verkeer in de hoofdstad.

Uw beroep:

Wanneer de maatschappij uw beroep kent, weet ze ook of u het voertuig al dan niet voor professionele doeleinden gebruikt. Een zelfstandige is bijvoorbeeld vaak onderweg en heeft dus meer kans op een ongeval.

De afgiftedatum van uw rijbewijs en de aantoonbare schadevrije periode:

Dat is de reden waarom men u een attest van de vorige maatschappij vraagt wanneer u bij de overstap naar een andere maatschappij verklaart vijf jaar schadevrij te zijn.

Uw rijgeschiktheid:

Wie verklaart een handicap te hebben, moet doorgaans een rijgeschiktheidscertificaat van het CARA voorleggen. Het CARA is een afdeling van VIAS Institute (het voormalige Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) die gratis de rijgeschiktheid beoordeelt om te bepalen of iemands functionele vaardigheden hem of haar in staat stellen om te rijden. Tijdens de onderzoeken worden onder meer het zicht, het gehoor, de mondelinge vaardigheden, de reukzin, de tastzin, de mobiliteit, het grijpvermogen (voorwerpen met de handen kunnen grijpen), het hanteervermogen en de communicatievaardigheden getest.

Het type voertuig (soort, gebruik, merk, model, vermogen ...)

Een voorbeeld: een zeer krachtig voertuig zoals een Ferrari kan hoge snelheden halen en dan moeilijk te controleren zijn, waardoor de kans op een schadegeval hoger is dan bij een Opel Corsa.

De waarde van het voertuig:

Wilt u uw voertuig met een omnium of kleine omnium verzekeren, dan moet u de te verzekeren waarde kennen (exclusief btw en inclusief opties). Ook hier zal de waarde van een Ferrari uw premie aanzienlijk sterker beïnvloeden dan die van een Golf.

Gekozen waarborgen:

Eerst en vooral is er de verplichte waarborg: de burgerlijke aansprakelijkheid auto, die derden vergoedt voor de schade die u hen toebrengt. Daarnaast zijn ook de (volledige of gedeeltelijke) omnium, de rechtsbijstand, de bijstand bij pech en de bestuurdersverzekering een optie. Die mag u dus niet over het hoofd zien. De rechtsbijstand is er bijvoorbeeld om u te verdedigen in geval van geschillen. Dat is nuttiger dan u zou denken.

Weet ook dat de maatschappijen, die zich bewust zijn van de frustraties bij de ‘goede klanten’ omdat ze een verzekering voor niets betalen, u vaak tegemoetkomen. Zo bieden ze soms kortingen aan op de premies in de vorm van cashbacks wanneer u een jaar schadevrij bent en kortingen als uw voertuig is uitgerust met een rijhulpsysteem. Als u een app gebruikt die uw rijgedrag registreert, belonen ze u door uw premie te verlagen na x-aantal maanden voorbeeldig rijden (zeer nuttig voor jonge bestuurders). Tot slot krijgt u soms de mogelijkheid om de in de omnium inbegrepen waarborgen aan te passen (bv. alleen glasbreuk).

Tot slot moet u weten dat uw premie een taks en de commissie van de makelaar bevat. Misschien denken sommigen onder u: “Laten we het zonder de commissie doen en ons rechtstreeks verzekeren. Dat scheelt in mijn portemonnee.” We raden u aan om hier voorzichtig mee te zijn. Het is de taak van uw makelaar om deskundig de markt te analyseren, om zo het aanbod te vinden dat het best bij u past. Hij volgt ook op hoe uw behoeften evolueren, gaat na of uw contracten nog steeds voldoen en herziet ze indien nodig. Tot slot verdedigt hij uw belangen in geval van schade. Wanneer u zich rechtstreeks verzekert, staat u alleen tegenover de andere verzekeringsmaatschappij, die een specialist is in haar domein. Om zo'n situatie tot een goed einde te brengen, hebt u kennis en vaardigheden nodig die eigen zijn aan dat beroep. Bovendien kent uw makelaar de fijne kneepjes van het vak en dat maakt het verschil bij een schadegeval.