De verzekering bestuurder vergoedt u ongeacht de omstandigheden van het schadegeval.

Bovendien dekt ze niet alleen medische kosten en een tijdelijke en/of permanente arbeidsongeschiktheid, maar ook een eventueel overlijden. Dat gebeurt via een kapitaaluitkering of een rente voor familie.

Waarom?

De verzekering bestuurder is de perfecte aanvulling op uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, want die dekt bij een ongeval enkel uw passagiers en derden.

Verzekering bestuurder

Voor wie?

De verzekering bestuurder is niet verplicht, maar toch onmisbaar als u met een voertuig de baan opgaat.

Dekking

  •     Ideale aanvulling van uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
  •     Dekking medische kosten en arbeidsongeschiktheid na een ongeval
  •     Dekking overlijden na een ongeval