• In een tak 23-levensverzekering spaart u via onderliggende beleggingsfondsen. Deze fondsen kan u kiezen in functie van uw Beleggersprofiel en -horizon. Er zijn mogelijkheden voor defensieve, gebalanceerde en dynamische profielen.

 

Uw spaarkapitaal en opbrengst zijn niet gewaarborgd, maar deze manier van sparen biedt de mogelijkheid – niet de garantie – op een hoger rendement dan een tak 21-levensverzekering.

Tak 23-levensverzekering

Voor wie?

Een tak 23-levensverzekering richt zich tot iedereen die een aanvullend pensioenkapitaal wil opbouwen en zijn fiscale mogelijkheden al maximaal benut heeft. 

Eigenschappen

  • U kiest in een tak 23-levensverzekering voor sparen via onderliggende beleggingsfondsen in functie van uw beleggersprofiel en -horizon. Er zijn mogelijkheden voor defensieve, gebalanceerde en dynamische profielen.
  • Hebt u nood aan een extra bescherming in geval van overlijden of invaliditeit? Dat kunnen we voorzien in uw tak 23-levensverzekering. Zo beschermt u uzelf en uw gezin voor de onzekerheden van het leven.
  • U betaalt 2% premietaks op de gestorte premies
  • U kiest vrij het bedrag en de periodiciteit van uw stortingen : maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks
  • U betaalt geen roerende voorheffing
  • Verschillende verzekeraars bieden formules aan waarbij uw spaarplan geheel of gedeeltelijk opvraagbaar blijft. We bekijken dit op voorhand samen met u in functie van uw doelstellingen en wensen.