1. De oorzaak vinden en herstellen

  • In eerste instantie treft u alle nodige maatregelen om de oorzaak van de waterschade zo snel mogelijk op te lossen.
  • Snel herstellen om ergere schade te voorkomen.
  • De beschadigde voorwerpen en de facturen voor noodzakelijke en dringende herstellingen worden bewaard voor de verzekeraar.

2. Geef uw schadegeval aan

  • Het schadegeval moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de verzekeraar. De schade wordt geëvalueerd op basis van: 
    • Maak een lijst op van de beschadigde goederen
    • Maak foto's
    • Vraag herstellingsbestekken op
Bron: Assuralia