Je hebt, samen met je zakenpartners, een succesvolle zaak uit de grond gestampt, en die wil je ook na je overlijden natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Door nu al na te denken over hoe dat moet, kan je niet alleen de continuïteit van je bedrijf verzekeren, maar ook conflicten tussen je partners en je erfgenamen vermijden.  

Als je op voorhand niet regelt wat er met jouw aandelen moet gebeuren als je zou overlijden, gaan die naar je erfgenamen, die op die manier inspraak krijgen in je bedrijf. Maar misschien wil je wel dat je partners de aandelen kunnen overkopen van je erfgenamen? Dan kan een Business Partner Cover soelaas bieden.

Stel je aandelen veilig

Een Business Partner Cover bestaat uit twee delen. Enerzijds is er een aandeelhoudersovereenkomst. Daarin wordt op voorhand bepaald hoe de waarde van de aandelen berekend moet worden, en of de zakenpartners het recht op voorkoop hebben. Op die manier worden je erfgenamen verplicht om je aandelen aan de overlevende vennoten te verkopen, in plaats van aan eender wie.

Anderzijds is er een overlijdensverzekering. Die voorziet je medevennoten van de financiële middelen om je aandelen over te kopen. Als je zakenpartner zowel de verzekeringnemer als de begunstigde van het contract is, en de premie met eigen middelen betaalt, is het kapitaal dat vrijkomt bij overlijden eveneens vrijgesteld van successierechten.

Maar ook als je wilt dat je erfgenamen je aandelen houden, kan een overlijdensverzekering met hen als begunstigden van pas komen. Het kapitaal kan dan worden gebruikt om de successierechten te betalen.

 

Kies de beste premie

Stel, jouw businesspartner wil een kapitaal van 500.000 euro ontvangen bij jouw overlijden om je aandelen over te kopen van je erfgenamen, omdat die waarde vooraf werd bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst. Met een Business Partner Cover is hij of zij dan zowel de verzekeringnemer als de begunstigde, en ben jij de verzekerde. Als jij op dat moment 38 jaar oud bent, zal je partner het eerste jaar zo’n 360 euro per jaar of 30 euro per maand voor de verzekeringspremie betalen.

Kies je dan voor een eenmalige premie, een constante premie of een risicopremie? Vooral risicopremies hebben voordelen. Niet alleen kan je de polis op elk moment opzeggen - bijvoorbeeld wanneer één van de vennoten zijn of haar aandelen wil verkopen - maar ook betaal je nooit te veel voor je premies. Je betaalt namelijk een premie voor het risico op overlijden op een precies moment. Dat risico wordt elk jaar opnieuw berekend, dus stijgt de premie naarmate de vennoten ouder worden.

Kortom…

Je succesvol bedrijf beschermen in geval van jouw overlijden doe je dus met een Business Partner Cover-verzekering. Je verzekert niet alleen de continuïteit van je onderneming, maar vermijdt ook en vooral conflicten: je erfgenamen worden verplicht hun aandelen aan je overlevende medevennoten te verkopen, en die laatsten krijgen de financiële middelen om dat te kunnen doen. Benieuwd of zo’n verzekering binnen jouw persoonlijke en professionele situatie past? Wij zoeken het graag voor je uit.

Stel ons al uw vragen, wij helpen u graag verder