Op de arbeidsmarkt woedt een heuse war on talent, waardoor werkgevers het steeds moeilijker krijgen om gezochte profielen in te vullen. Gelukkig kan een aantrekkelijk en doeltreffend loonpakket kandidaten én werknemers over de streep trekken. 

Als werkgever wil je natuurlijk niet enkel openstaande vacatures invullen, maar ook je huidige werknemers aan boord houden. De cijfers liegen er immers niet om: sinds 2019 zijn er meer langdurig zieken dan voltijds werklozen. In 2019 vielen bijvoorbeeld meer dan 445.000 loontrekkenden en 22.000 zelfstandigen langdurig uit door psychische aandoeningen zoals depressie of burn-out. Je werknemers beschermen is zeker geen overbodige luxe.

Dus, hoe kan je als werkgever je (toekomstige) werknemers aantrekkelijke voordelen bieden, terwijl jij er zelf fiscaal wel bij vaart? Hieronder vind je enkele extralegale voordelen die zowel voor werkgevers als werknemers interessant zijn.

Hospitalisatieverzekering

De kosten van een hospitalisatie kunnen hoog oplopen. Ook na terugbetaling van een ziekenfonds kan het aandeel dat een ziekenhuispatiënt uit eigen zak moet betalen, oplopen tot duizenden euro’s. Gelukkig kan een hospitalisatieverzekering de tussenkomst van het ziekenfonds aanvullen. Bovenop een arbeidsongevallenverzekering die je verplicht moet afsluiten, kan je als werkgever je werknemers dus ook een collectieve hospitalisatieverzekering aanbieden. De tarieven daarvan zijn vaak veel voordeliger dan die van individuele hospitalisatieverzekeringen.

De hospitalisatieverzekering dekt dan de medische kosten van de werknemer (en eventueel die van z’n gezin) die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald. Voor die verzekering is geen medisch onderzoek vereist, en hoeft de werknemer dus aan geen enkel criterium te voldoen. Vooral belangrijk om te weten: de premies en terugbetalingen van dit sociale voordeel zijn niet belastbaar.

Groepsverzekering

Het pensioenstelsel in België bestaat uit drie pijlers. De eerste omvat het wettelijk pensioen; de tweede het aanvullend pensioen dat in de beroepscontext is opgebouwd; de derde het individueel pensioen door de werknemer. Aangezien het wettelijk pensioen in veel gevallen niet volstaat om aan een bepaalde levensstandaard te voldoen, kan je als werkgever een aanvullend pensioen opbouwen voor je werknemers.

In dat geval is een groepsverzekering het overwegen waard. Met een groepsverzekering wordt een kapitaal of rente uitgekeerd bij pensionering (of aan de nabestaanden van de werknemer indien die voor het pensioen zou overlijden). Ook extra waarborgen, zoals een gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid of een aanvullend kapitaal voor nabestaanden in geval van overlijden, zijn mogelijk.

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is een groepsverzekering voordeliger dan een loonsverhoging. De premies en het kapitaal voor groepsverzekeringen profiteren van socialezekerheidsbijdragen en een lager belastingstelsel dan de lonen.

Stel dat je 100 euro bruto extra wil toekennen aan een werknemer. Een loonsverhoging kost de werkgever 135 euro, en levert de werknemer ongeveer 40 euro netto op. Een groepsverzekering daarentegen kost de werknemer 113,26 euro, en levert de werknemer ongeveer 80 euro op bij pensionering, vermeerderd met het toegekende rendement. Dat betekent een winst van 16 procent voor de werkgever, en een winst van maar liefst 90 procent voor de werknemer!

Aan een groepsverzekering zijn nog een aantal extra voordelen verbonden. Zo kunnen werknemers in de Europese Economische Ruimte de overlijdensdekking van hun groepsverzekering gebruiken als alternatief voor een schuldsaldoverzekering, of een voorschot op hun groepsverzekering vragen wanneer ze vastgoed willen kopen of (ver)bouwen. Op de einddatum van de groepsverzekering betaalt de werknemer in één keer het volledige bedrag van het voorschot terug met het kapitaal van de verzekering, waardoor hij in de tussentijd alleen de beperkte interesten moet betalen.

Als werkgever heb je de keuze tussen een groepsverzekering tak 21 of tak 23. Tak 21 is - historisch gezien - de meest voorkomende vorm van aanvullende verzekeringen voor werknemers. Het biedt een gegarandeerd rendement, ongeacht de beleggingsresultaten. Echter, door de lage rentevoeten zijn ook de rendementen tegenwoordig laag. Het rendement van tak 23 daarentegen is wel afhankelijk van beleggingsresultaten en kan dus hoger zijn, maar is niet gegarandeerd. In ieder geval bedraagt het minimumrendement momenteel 1,75% netto. Bovendien staat de werkgever er borg voor, wat het verkennen van nieuwe vormen van investeringen rechtvaardigt.

 

Kortom…

Wil jij als werkgever

●    Een sociale rol opnemen om loyale werknemers aan je bedrijf te binden?

●    Een aantrekkelijke troef in handen hebben om sollicitanten te overtuigen?

●    Loonlasten verminderen met extralegale voordelen zoals bovenstaande verzekeringen?

Wilink biedt onafhankelijke evaluaties van en adviezen voor jouw professionele situatie aan.

Stel ons al uw vragen, wij helpen u graag verder