U bent bestuurder, zaakvoerder of HR-directeur? Dan weet u dat elke werkgever verplicht is een arbeidsongevallenverzekering voor zijn werknemers af te sluiten. Maar hoe voorkomt u arbeidsongevallen? En beroepsziekten? In dit artikel zetten we alles eens op een rijtje.

In 2017 werden 164.786 aangiftes van arbeidsongevallen geregistreerd in de privésector. 2,5 % meer dan in 2016. 10,2 % van deze ongevallen leidde tot een blijvende ongeschiktheid en 47,8 % tot een tijdelijke arbeidsongeschiktheid *

Voor de beroepsziekten werden 8147 aanvragen tot vergoeding ingediend bij het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) **

Door welke beroepsziekten worden de werknemers getroffen?

De onderneming en de werknemer kunnen te maken krijgen met verschillende beroepsziekten. Met name:

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA): nekstijfheid door beeldschermwerk of een probleem met de carpale tunnel door diverse werkzaamheden die trillingen veroorzaken.
 • Psychosociale risico’s (PSR): pesterijen op het werk, burn-out, depressie, …
 • Een te lawaaierige werkomgeving: kan progressief gehoorverlies tot gevolg hebben.
 • Een onaangepast klimaat: werken in een te warme of te koude omgeving kan bijvoorbeeld de ziekte van Raynaud of problemen met de bloedsomloop veroorzaken.
 • Onaangepaste verlichting: visueel ongemak kan het zicht beschadigen, met name als de computer slecht geplaatst is ten opzichte van de lichtbron. 
 • Het hanteren van zware lasten: kan rugproblemen veroorzaken.
 • Risico’s verbonden aan telewerken: risico op gehooraandoeningen, gebrekkige verluchting, MSA, …

Volg deze tips om ongevallen op het werk en beroepsziekten te voorkomen.

Als leidinggevende bent u verplicht te anticiperen op deze risico’s. De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk verplicht u daartoe. Het is dus belangrijk dat u deze risico’s kunt opsporen.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Vraag het advies van een ergonoom: hij analyseert de situatie samen met u en stelt een preventieplan op.
 • Vraag het advies van een preventieadviseur: hij voert eveneens samen met u een analyse uit om een plan op te stellen. Dit kan een interne of externe adviseur van uw onderneming zijn. Wist u dat sommige maatschappijen voor arbeidsongevallenverzekeringen kosteloos een preventieadviseur sturen?

Wilt u meer weten over risicopreventie en mogelijke strategieën? Download HIER een opsporingsbrochure.

Analyseer de situatie in 4 stappen

Het basisprincipe om de situatie te analyseren is:

Opsporing => observatie => analyse => expertise

 • De opsporing: De werknemers worden betrokken: ze observeren de situatie en identificeren de voornaamste problemen.
 • De observatie: Tijdens de tweede stap worden de werknemers vergezeld en begeleid door een preventieadviseur (iemand die speciaal opgeleid werd om oorzaken die tot problemen kunnen leiden te identificeren).
 • De analyse: Hebben de twee eerste stappen niet tot een aanvaardbare situatie geleid? Dan moet de situatie geanalyseerd worden. Externe preventieadviseurs nemen het over, in samenwerking met de interne adviseur (als het bedrijf over een interne adviseur beschikt). Deze stap kan, naargelang de gevallen en de sectoren, het gebruik van gespecialiseerd materiaal vereisen. Om de situatie van werknemers op een bouwplaats die de hele dag een trilhamer gebruiken te analyseren, zullen de preventieadviseurs bijvoorbeeld een sonometer gebruiken om de decibels te meten.
 • De expertise: Expertise vindt plaats in bijzonder complexe situaties die naast de hogervermelde personen een deskundige vereisen.

De invoering van het preventieplan

Na deze 4 opsporingsstappen moet het preventieplan worden ingevoerd. Ook dit plan volgt een aantal stappen. Het preventieplan bevat verslagen en wordt ten slotte voorgelegd aan de bedrijfsdirectie.

Samengevat

De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers zijn van fundamenteel belang! Denk eraan dat u wettelijk verplicht bent daarop toe te zien en een risicopreventiebeleid in te voeren. Anderzijds draagt dit ook bij tot een daling van het absenteïsme en het behoud van de goede profielen.

En opgelet: u wordt niet van de ene op de andere dag preventieadviseur. Het beroep vereist een opleiding. We raden u aan om informatie over het item in te winnen. Daardoor krijgt u een zicht op stap 1 van de opsporing. Voor een volledige analyse verzoeken we u een beroep te doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW).

 

* Bron: Statistisch verslag (betreffende de arbeidsongevallen) van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL

** Bron: Statistisch verslag (betreffende de beroepsziekten) van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL