Informatie over de Groep Wilink

De Groep Wilink is actief op de Belgische markt en biedt diensten aan in de domeinen van financiële planning, verzekeringen, kredieten, vastgoed, beleggingen & bancaire oplossingen. Bedrijven behorend tot de groep treden op als bemiddelaar voor deze diensten en hebben daartoe ook samenwerkingen met zelfstandige tussenpersonen.

Groep Wilink zet het belang van de klant altijd op de eerste plaats; is professioneel, eerlijk en correct in handelingen en dienstverlening; respecteert wetten en reglementeringen.

In haar activiteiten als dienstverlener heeft de Groep Wilink te maken met verschillende partijen. Groep Wilink houdt er rekening mee dat de belangen van deze partijen niet altijd samenvallen en zelfs met elkaar in conflict kunnen komen.

Het beleid van de Groep Wilink is erop gericht om belangenconflicten te identificeren, te beheersen en te voorkomen of hun effect te minimaliseren indien er zich, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voordoen.

In het kader van specifiek gereglementeerde activiteiten hebben bepaalde ondernemingen van de groep een eigen belangenconflictenbeleid uitgewerkt.

Wij nodigen u uit om de bedrijfs- en beleidsfiches voor het beheer van conflicten van onderstaande bedrijven te lezen. U kan de details terugvinden op de detailpagina van elke vennootschap.

Wilink Insurance nv

Boulevard Baudouin 1er, 25 
1348 Louvain-la-Neuve
Tel: 09/248.10.00
contact.web@wilink.be
KBO 0403.275.718 RPR Nijvel


Meer info

Website

Ingenia Advice nv

Boulevard Baudouin 1er, 25 
1348 Louvain-la-Neuve

.

legal@ingenia-advice.be
KBO 0875.685.316 RPR Brussel


Meer info

Website

Elitis Real Estate nv

Rijvisschestraat,124 
9052 Gent
Tel: 078/05.15.51
info@elitisrealestate.be
BIV 510.120
KBO 0677.629.627 RPR Gent


Meer info

Website

Altro Financial Solutions nv

Boulevard Baudouin 1er, 25
1348 Louvain-la-Neuve
Tel: 010/48.01.00

contact.web@wilink.be

KBO 0451.832.334 RPR Nijvel

 

Meer info 

Website

Finteam Bv

Kwadestraat 153 0.1                    
8800 Roeselare
Tel: 080038299
info@finteam.be 

KBO 0767.805.478

 

Meer info

Website

Elitis Property Management nv 

Boulevard Baudouin 1er, 25
1348 Louvain-la-Neuve

.

BIV 510.120

KBO 0479.544.442

 

Meer info

Website

Elitis Insurance nv

Rue Emile Francqui 4                    
1435 Mont-Saint-Guibert

 

KBO 0818.415.130

 

Meer info

Website

Wilink Real Estate NV

Rijvisschestraat 124                    
9052 Gent

Tel: 09/248.10.00

immo@wilink.be

BIV 510.120

KBO 0861.913.591