De ongevallenverzekering vergoedt u volgens de principes van het gemeen recht in geval van een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit ten gevolge van een ongeval in uw privéleven.

 

Waarom?

Jaarlijks zijn meer dan 200.000 Belgen het slachtoffer van een ongeval in hun privéleven. En dat kan niet te overziene menselijke en financiële gevolgen hebben. Uzelf en uw familie beschermen is daarom een must.

Persoonlijke ongevallenverzekering

Voor wie?

Een ongevallenverzekering is zowel voor gezinnen als voor alleenstaanden onmisbaar.

U beslist trouwens zelf hoe uw contract eruit ziet. Zo is het mogelijk enkel uw partner of ook uw kinderen te verzekeren. In bepaalde, meer complexe contracten is het zelfs mogelijk de waarborgen aan te passen in functie van de noden van elk gezinslid.

Dekking

Lijst van mogelijke vergoedingen ten gevolge van een ongeval in uw privéleven:

  • blijvende persoonlijke ongeschiktheid
  • toekomstig inkomensverlies wanneer u uw beroepsactiviteit niet meer kunt uitoefenen
  • toekomstige huishoudelijke ongeschiktheid
  • de toekomstige kosten voor een permanente aanpassing van uw woning en/of voertuig
  • de toekomstige hulp van een derde
  • een blijvend esthetisch letsel
  • prothesen
  • permanente seksuele schade

Het kapitaal dat in geval van blijvende invaliditeit of overlijden aan uzelf of uw nabestaanden uitgekeerd wordt, is belastingvrij!