De groepsverzekering geeft u als werkgever de mogelijkheid een aanvullend pensioen op te bouwen voor uw medewerkers in de vorm van kapitaal of een rente uitgekeerd bij hun pensioen. Dit is bovendien voordeliger dan iemand opslag geven!

 

Een groepsverzekering betaalt ook een kapitaal of een rente uit aan de nabestaanden van de verzekerde wanneer die sterft vóór zijn of haar pensioen. Bovendien voorziet de verzekering in een uitbetaling van een maandelijkse rente tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een van uw medewerkers.

Groepsverzekering

Voor wie?

De groepsverzekering richt zich tot alle werkgevers die een aanvullend pensioen willen opbouwen voor hun medewerkers.

Voordelen voor het bedrijf

De groepsverzekering is veel voordeliger dan een loonsverhoging.

Voordelen voor het bedrijf:

  • De uitgevoerde stortingen zijn aftrekbaar als professionele kosten.
  • De premies zijn niet onderworpen aan de patronale RSZ-bijdragen die normaal van toepassing zijn op lonen.

Voordelen voor de werknemers

Voordelen voor de werknemers:

  • De gestorte premies worden niet beschouwd als een voordeel in natura.
  • In geval van pensioen of overlijden vallen de prestaties onder een gunstig fiscaal regime.
  • Mogelijkheid om de groepsverzekeringscontract te gebruiken als waarborg voor een krediet afgesloten voor de aankoop of verbouwing van een onroerend goed.