De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering uitbating

dekt u en uw werknemers in geval van schade aan derden binnen maar ook buiten uw bedrijf. 

 

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering professional

dekt uw contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid en die van uw werknemers in de uitoefening van uw beroep. Het is bedoeld voor zelfstandigen (vrije beroepen), KMO's en grote bedrijven en heeft in het algemeen betrekking op de adviesactiviteiten en dienstverlening. Zoals makelaars in onroerend goed, architecten, landmeters, verzekeringstussenpersonen, reisorganisatoren of tussenpersonen,... of iemand met een wettelijke of ethische plicht.  

Beide verzekeringen zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Zo bent u beschermd tegen schade die voortvloeit uit fouten of gebreken tijdens ontwerp, productie, uitvoering, verpakking, presentatie, installatie of onderhoud.

BA uitbating en professional

Voor wie?

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering uitbating & professional richt zich tot elke bedrijfsleider of zelfstandige die zichzelf of zijn werknemers wil verzekeren tegen schade veroorzaakt door de uitvoering van zijn beroep. 

Dekking

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering uitbating vergoedt:

  • Lichamelijke schade
  • Materiële schade
  • Immateriële schade

Aanvullende bescherming

BA product

Vaak gekoppeld aan uw BA uitbating, de verzekering BA product dekt u tegen de schade als gevolg van fouten of defecten in het ontwerp, de fabricage, uitvoering, verpakking, presentatie van producten, ... of plaatsing installatie en bouwwerkzaamheden.

BA na levering

Heeft betrekking op uw contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door de producten na hun levering of door de werken na hun uitvoering.