Voor alle woningen (gezinswoningen en appartementen) waarvan de definitieve bouwvergunning worden toegekend na 01/07/2018, moeten niet alleen de architecten, maar ook alle betrokken aannemers en de andere dienstverleners hun tienjarige verantwoordelijkheid wettelijk opnemen en dit onmiddellijk voor de volledige tien jaar. Dit is het gevolg van de wet van 31/05/2017.

 

Waarom?

De term "verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid"  is de toepassing van de wettelijke aansprakelijkheid aangehaald in artikelen 1795 en 2270 van het Belgische Burgerlijk Wetboek. Over een periode van tien jaar, vanaf de datum van de goedkeuring, dekt de verzekering de aansprakelijkheid voor schade die de sterkte en stabiliteit van de gesloten ruwbouw van uw gebouw in gevaar kan brengen. 

 

  Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

  Voor wie?

  • De eigenaar die wil dat zijn site goed is verzekerd 
  • Wie alle stakeholders van de site wil verzekeren

  Voor wie is het verplicht door de wet?

  • Elke ondernemer die een specifieke verbouwingsopdracht uitvoert op woningen, namelijk een eengezinswoning of een appartement, gelegen in België en waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.
  • Elke architect die bevoegd is om het beroep van architect uit te oefenen, zolang zijn activiteit betrekking heeft op het verricht werk en geleverde diensten in België.
  • Elke aannemer in de bouwsector, zoals ontwerpbureaus, die namens anderen immateriële vastgoedgerelateerde diensten uitvoert, d.w.z. een eengezinswoning of een appartement, gevestigd in België en waarvoor de tussenkomst van een architect is verplicht.
  • Elke architect, aannemer of andere dienstverlener in de bouwsector waarvan de tienjarige wettelijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de handelingen die hij verricht op woningen in België in een professionele hoedanigheid of de handelingen van zijn werknemers, is verplicht gedekt door een verzekering.