Van gebruiksvoorwerpen zoals huishoudtoestellen tot zaken met een grote gevoelswaarde als juwelen of erfstukken, de inboedelverzekering beschermt de volledige inhoud van uw woning.

 

Waarom?

De inboedel van uw woning verzekeren is een erg goed idee. Zo wordt u vergoed voor het verlies van uw persoonlijke bezittingen. Uw woonverzekering dekt immers niet automatisch de inhoud van uw woning.

Om alles vergoed te krijgen, bewaart u best de facturen of taxaties van uw meubels, waardevolle voorwerpen en andere bezittingen.

Inboedelverzekering

Voor wie?

Eigenaar of huurder? De inhoud van uw woning laten verzekeren is altijd verstandig!

De eigenaar van uw huurwoning heeft meestal al een woonverzekering, maar deze dekt slechts zelden de inhoud van uw huis. Kijk dus zeker in uw huurovereenkomst wat wel en niet verzekerd is, en wat u hiervoor moet doen.

Dekking

De inboedelverzekering beschermt de inhoud van uw woning tegen schade veroorzaakt door:

  • brand, explosie, implosie, ontploffingen, blikseminslag
  • water
  • onweer, hagel, sneeuw- of ijsdruk
  • natuurrampen 
  • glasbreuk
  • aanslagen of arbeidsconflicten

Het verzekerde bedrag voor de inhoud kan op drie manieren bepaald worden:

  • Een percentage van het verzekerde bedrag voor het gebouw (bijvoorbeeld 20%)
  • Een forfaitair bedrag per kamer of een bedrag naar keuze
  • Elk voorwerp afzonderlijk volgens de waarde (nieuw, vervangingswaarde…)

Aanvullende bescherming

Om uzelf optimaal te beschermen, sluit u best ook een