Of u nu eigenaar of huurder bent, opteren voor rechtsbijstand is altijd een goed idee. Dit verzekert u van de verdediging van uw rechten bij een geschil over uw brandverzekeringscontract. Bovendien krijgt u ook juridische steun wanneer u zelf aansprakelijk bent. 

De verzekering neemt de kosten voor tegenexpertise, rechtsprocedures en honoraria voor uw verdediging op zich. 

Bovendien kan u op Wilink rekenen in het geval van een meningsverschil met de verzekeraar van uw woning over de interpretatie van uw contract of het bedrag van de schadeloosstelling.

Waarom?

Ons rechtssysteem is niet eenvoudig. Niet alleen omdat een gerechtelijke procedure soms moeilijk in elkaar steekt, lang kan duren en veel kost, maar ook omdat de uitkomst steeds onzeker blijft. Voor rechtsbijstand betaalt u vandaag een premie zodat u, wanneer nodig, kan rekenen op juridisch advies, hulp bij het procederen en een terugbetaling van de bijhorende kosten.

Rechtsbijstand woning

Voor wie?

Eigenaar of huurder, rechtsbijstand is altijd een goed idee. 

Dekking

  • Rechtsbijstand bij geschillen naar aanleiding van schade aan uw woning en/of inboedel veroorzaakt door derden
  • Geen administratieve en juridische rompslomp
  • Terugbetaling kosten

Aanvullende bescherming

De verzekering afsluiten kan als aanvulling op de hoofdverzekering voor de woning of als afzonderlijk contract.