Hoe reageer ik het best wanneer ik een auto-ongeval heb voorgehad?

1. Veiligheid gaat boven alles!

 • Is er iemand gewond? Bel 112 en help de slachtoffers indien mogelijk. De politie moet naar de plaats van het ongeval gaan om een proces-verbaal op te stellen zodra er gewonden zijn. 

 • Doe de fluorescerend hesje aan en vouw indien nodig de waarschuwingsdriehoek uit. Gebeurde het ongeluk op de snelweg? Ga dan achter de reling staan aan de kant van de weg. 

 • Indien de schade beperkt is tot blikschade en er een gebrek is aan betwisting door de partijen, neem dan foto's van het terrein en de voertuigen, met inbegrip van hun registratie, en verplaats de auto's indien mogelijk, zodat ze het verkeer niet hinderen en zodat u in alle veiligheid verder kunt gaan met de formaliteiten.

2. Zoek naar getuigen

 • Wanneer het een complex ongeval betreft, waarderen politie en verzekeraars op getuigenverklaringen om een correct oordeel te vellen. Let op de namen en adressen van de aanwezigen. let op, wanneer er gewonden zijn moet de politie moet naar de plaats van het ongeval gaan om een proces-verbaal op te stellen.

3. Neem voldoende foto`s

 • Maak bijvoorbeeld een foto van de situatie na het ongeval, de registraties en de zichtbare schade. Vergeet ook niet om relevante verkeersborden en -tekens te fotograferen. Als u het Europees aanrijdingsformulier (papier) gebruikt, kunt u foto's bijvoegen wanneer u het document verzendt. 

4. Vul het aanrijdingsformulier in

 • Download de Crashform applicatie in Google Play of Apple Store. Vul gegevens in of scan de QR-code, indien aanwezig, op uw groene kaart. Voeg indien nodig het e-mailadres van de tussenpersoon toe. Bekijk de selectievakjes voor de omstandigheden van het incident en onderteken de verklaring met de andere partij.

 • Elke partij die het aanrijdingsformulier (op papier) gebruikt, geeft dan zijn exemplaar aan zijn verzekeraar. Bij het melden van de feiten wordt er geen erkenning gehouden met de aansprakelijkheid, maar het melden is een instrument voor u en uw verzekeraar om het schadegeval snel op te lossen.

5. Contacteer de pechhulp

 • De meeste chauffeurs profiteren bij een ongeval en/of pech van pechhulp ter plaatsen. Houd altijd het telefoonnummer van deze helpdesk bij de hand (vergeet niet het vooraf te registreren)

Na het ongeluk

6. Verstuur de aangifte

 • Als u een aangifte (op papier) heeft gedaan, meld de claim dan zo snel mogelijk. In het kader van een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen zal de verzekeringsmaatschappij u, indien u niet in gebreke blijft, meestal schadeloosstellen alvorens het aldus uitgekeerde bedrag te verhalen op de verzekeraar van de andere partij (aansprakelijk); indien de overeenkomst niet van toepassing is (bijvoorbeeld in het geval van een buitenlands voertuig), zullen wij u bijstaan in de schadevergoedingsprocedure.

   

7. Van wie kunt u vergoeding van uw schade vorderen?

 • Voor materiële schade aan voertuigen, zal de Omniumverzekering u vergoeden in overeenstemming met de bepalingen van de polis. Heeft u een uitgebreide verzekering? Dus denk er op tijd aan!

 • Uw mutualiteit vergoedt de zorg volgens de wettelijk voorgeschreven tarieven. Naast de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor auto's zijn er nog andere verzekeringen  u kan afsluiten - wat vooral interessant kan zijn indien u in gebreke blijkt. 

 • Een arbeidsongevallenverzekering vergoedt mensen die gewond zijn geraakt op weg naar het werk of tijdens een beroepsreis; een hospitalisatieverzekering en een ongevallenverzekering, zoals een bestuurdersverzekering, dekt lichamelijk letsel.

8. Wat zijn uw rechten?

 • Als u het slachtoffer bent van schade die door anderen is veroorzaakt, staat het u vrij om het toegekende bedrag als schadevergoeding te gebruiken.

 • Les assurances omnium peuvent prévoir des mesures spécifiques, comme par exemple la mise à disposition d’un véhicule de remplacement si les réparations sont confiées à un garage agréé.

 • L'assurance de protection juridique vous aide à faire valoir vos droits et à vous défendre (par exemple, en cas de discussions au sujet des responsabilités ou de poursuites pénales). Elle privilégie toujours la recherche d’un règlement amiable, et vous permet de choisir un avocat si les circonstances nécessitent un recours aux tribunaux.

9. Bijzondere omstandigheden

 • Deze specifieke bepalingen zijn van toepassing bij een ongeval in het buitenland of met een buitenlandse tegenpartij; indien de tegenpartij niet verzekerd is of onbekend is, bestaan er ook oplossingen ten behoeve van de slachtoffers. Wenst u meer informatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij leggen uit welke mogelijkheden u heeft,. Zodat u zich, indien u dat wenst, kunt beschermen met een aanvullende verzekering.