Als startende ondernemer heb je veel aan je hoofd. Toch is het belangrijk om een deel van je kostbare tijd te besteden om uit te zoeken welke verzekeringspolissen je nodig hebt. Een ongeluk is namelijk snel gebeurd. Hieronder vind je een overzicht van de verzekeringen die nuttig zijn voor startende ondernemers en die je tijdens de rest van je loopbaan als zelfstandige van pas zullen komen.

Mijn aansprakelijkheid

De kans bestaat altijd dat jij - of een van je werknemers - bij het uitvoeren van je beroep schade berokkent aan derden. Om te voorkomen dat je zelf moet opdraaien voor alle schade, is het een absolute must om je aansprakelijkheid te verzekeren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen beroepsaansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid.

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA professional) dekt de schade die veroorzaakt wordt door beroepsfouten. Zo kan een fout die je maakt als arts of architect grote gevolgen hebben. De verzekering beroepsaansprakelijkheid is gericht op ondernemingen waarbij de focus ligt op intellectuele prestaties.

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA uitbating) beschermt je dan weer tegen schade aan derden gemaakt tijdens het uitoefenen van je beroepsactiviteit, zowel in je onderneming als daarbuiten. Als verhuizer maak je bijvoorbeeld per ongeluk met een doos een kras in een geparkeerde auto. Of je komt aan bij een klant en stoot daar een vaas om. Je kunt de BA uitbating aanvullen met de verzekeringen BA product en BA na levering. Want was als ja als installateur bijvoorbeeld een wasmachine verkeerd aansluit, met waterschade tot gevolg?

Het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren: iemand anders berokkent schade aan jouw bedrijf. Je wil die schade uiteraard vergoed zien, maar hoe begin je hieraan? Een rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten voor professionele juridische en financiële bijstand.

 

Mijn medewerkers

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je medewerkers te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Een ongeluk is namelijk snel gebeurd.

Niet verplicht, maar wel een mooi extralegaal voordeel waar bedrijven graag mee uitpakken, is de collectieve hospitalisatieverzekering. Op die manier krijgen je werknemers hun medische kosten terugbetaald, na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Ook een groepsverzekering, waarbij je als werkgever een aanvullend pensioen opbouwt voor je medewerkers, is een mooi extraatje.

 

Mijn gezondheid

Loontrekkenden worden beschermd door de arbeidsongevallenverzekering. Maar wat als je als zelfstandige een ongeval krijgt? Met een individuele ongevallenverzekering ben je zowel privé als in je beroepsleven beschermd tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

Een hospitalisatieverzekering is de ideale aanvulling op de tussenkomst van de mutualiteiten en beschermt je voor medische kosten bij ziekenhuisopname door ziekte, ongeval of bevalling.

Een verzekering gewaarborgd inkomen beschermt je tegen het verlies van inkomen door tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Concreet betekent dit dat je in het geval van werkonbekwaamheid op regelmatige basis een bedrag ontvangt om je levensstandaard op peil te houden, bovenop de uitkering van je ziekenfonds. De gestorte premies zijn honderd procent fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

 

Mijn bedrijf

Het ligt voor de hand dat je je bedrijfsgebouwen en inboedel verzekert met een brandverzekering. Die dekt trouwens niet alleen brandschade, maar ook waterschade, natuurschade, diefstal, glasbreuk, etc.

Ook voor bedrijfsvoertuigen moet je verplicht een autoverzekering afsluiten. Die beschermt je tegen ongevallen, diefstal en autopech.

In 2020 werd maar liefst de helft van de Belgische bedrijven geconfronteerd met een cyberaanval. Een cyberverzekering helpt je om de financiële gevolgen van een aanval te dragen.

 

Mijn pensioen

Wist je dat het gemiddelde wettelijke pensioen van een zelfstandige slechts duizend euro bedraagt? Als je na je loopbaan graag dezelfde levensstandaard wil behouden, moet je nu al beginnen denken aan later. Er zijn verschillende formules om als zelfstandige te sparen voor je pensioen, die je bovendien met elkaar kunt cumuleren.

Als fundament kies je altijd voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), want dat levert je het meeste belastingvoordeel op. De premies die je stort, worden beschouwd als beroepskosten en zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Daardoor heb je een lager belastbaar inkomen en betaal je dus ook minder sociale bijdragen. Het bedrag dat je kan sparen, hangt af van je beroepsinkomen. Je kan maximaal 8,17% van je netto belastbaar beroepsinkomen sparen, met voor 2022 een plafond van 3.447,62 euro per jaar. Een VAPZ belegt altijd in een tak 21-product, waardoor je zeker bent van een gegarandeerde rente, eventueel aangevuld met een eventuele winstdeelname.  

 

 

Stel ons al uw vragen, wij helpen u graag verder