Hoeveel het pensioen van een zelfstandige bedraagt? Gemiddeld zo'n 1000 euro. En daar heeft u vast niet genoeg mee! Vul daarom uw wettelijke pensioen aan met een VAPZ. U geniet bovendien van enkele erg aantrekkelijke fiscale en sociale voordelen.

Een VAPZ is de ideale formule om zowel een aanvullend pensioen op te bouwen, als uw nabestaanden een kapitaal te garanderen bij een vroegtijdig overlijden.

 • De geïnvesteerde premies zijn aftrekbaar op dezelfde wijze als uw sociale bijdragen.
 • U geniet van een vermindering van uw sociale bijdragen
 • U betaalt geen belasting op de geïnvesteerde premie
 • Gunstige belasting van het kapitaal op het einde, op basis van een fictieve jaarlijkse rente

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Voor wie?

Een VAPZ is bedoeld voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, al dan niet in een vennootschap, of uw meewerkende echtgenoot of echtgenote.

Eigenschappen

 • U beslist zelf welk bedrag u wilt storten,zolang het niet hoger is dan 8,17% van uw netto belastbaar inkomen, en is beperkt tot maximum 3127,24 €/jaar (voor 2017).
 • De geldende rentevoet op het ogenblik van de stortingen is gewaarborgd tot op het einde van het contract en kan verhoogd worden met een eventuele winstdeelname
 • U kan ook aanvullende waarborgen afsluiten, in geval van overlijden, overlijden door een ongeval of arbeidsongeschiktheid
 • U kan een voorschot op uw contract krijgen om de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed te betalen (enkel voor privéprojecten binnen de EER) of uw contract in onderpand geven om een hypothecaire lening te dekken
 • Het VAPZ kan perfect gecumuleerd worden met een Individuele pensioentoezegging (IPT)

sociaal VAPZ

Mogelijkheid een sociaal VAPZ af te sluiten:

 • Verhoogde bedragen
 • Bijkomende sociale waarborgen (betaling van de premies door de verzekeraar in geval van arbeidsongeschiktheid, gewaarborgd inkomen …)
 • Met het sociale VAPZ kan 15% meer aan premies afgetrokken worden dan bij een klassiek VAPZ