Met een individuele pensioentoezegging (IPT) bouwt u als zelfstandig bedrijfsleider tegen fiscaal zeer voordelige voorwaarden aan uw pensioen. Hoe dat komt? De premie en de premietaksen zijn aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap. 

Deze formule kan enkel gebruikt worden door bedrijfsleiders die een regelmatige en maandelijkse vergoeding krijgen.

In functie van uw investeerdersprofiel kiest u voor sparen in de vorm van een 
tak 21-levensverzekering, met de zekerheid van een gewaarborgd rendement,
of een tak 23-levensverzekering, met een hoger risico, maar potentieel hoger rendement.

 • Voordeliger dan een loonsverhoging
 • Fiscaal aantrekkelijk
 • Ideaal om te investeren in vastgoed

Voor wie?

Zelfstandig bestuurders van een bedrijf

Eigenschappen

 • De begunstigde van het opgebouwde kapitaal is de bedrijfsleider.
 • Het opgebouwde spaartegoed blijft uw eigendom, zelfs in het geval van een faillissement.
 • Een tak 21-levensverzekering biedt een gewaarborgde rentevoet. Die geldt dus voor elke storting tot op het einde van het contract. Het rendement kan nog verhoogd worden met een eventuele winstdeelname, toegekend door de verzekeraar.
 • U kan een voorschot op uw contract krijgen om de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed te financieren (enkel voor privéprojecten binnen de EER). 
 • U kan uw contract in onderpand geven om een hypothecaire lening te dekken.
 • U kan ook aanvullende waarborgen afsluiten in geval van overlijden, overlijden na een ongeval of in geval van arbeidsongeschiktheid. Dit is doorgaans interessanter dan wanneer u een apart contract voor een gewaarborgd inkomen afsluit.
 • Het bedrijf kan de geïnvesteerde premies aftrekken als beroepskosten op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt.
 • Een IPT is voordeliger dan een loonsverhoging
 • Fiscaal aantrekkelijk
 • 4,40% taks op uw premies
 • 9,25 voor de aanvullende garanties