Arbeidsongevallen

Bel de contactpersoon binnen uw organisatie

Bel de contactpersoon binnen uw organisatie (zijn gsm-nummer. moet op een duidelijk zichtbare plaats worden geafficheerd) in geval van een incident waarvoor de tussenkomst van een EHBO-verantwoordelijke binnen het bedrijf vereist is (verband, drukverband, bloeddrukval, bewustzijnsverlies van een collega waarvoor een stabiele zijligging, reanimatie vereist is)

Bij een ernstig ongeval

Bel 112 voor een ernstig ongeval waarvoor vervoer naar het ziekenhuis vereist is

Vul het aanrijdingsformulier volledig in

Vul het aanrijdingsformulier volledig in bij een verkeersongeval op de weg van en naar het werk. 

Meld het ongeval bij de juiste dienst

Meld het ongeval in elk geval bij de juiste dienst in uw onderneming (hr en rechtstreekse overste)

Geef het schadegeval aan bij uw makelaar of verzekeringsmaatschappij

Als u werkgever bent, meld het schadegeval HIER

Schade veroorzaakt aan een derde

Heb de reflex om hem of haar in de mate van het mogelijke bijstand te verlenen.

Heb de reflex om hem of haar in de mate van het mogelijke bijstand te verlenen.

Bel het antigifcentrum

Bel het antigifcentrum bij inname van een gevaarlijke substantie: 070 245 245)

Bel de hulpdiensten via 112

(Indien nodig) bel de hulpdiensten op het nummer 112 

Meld het ongeval aan onze dienst schadegevallen

Meld het ongeval aan onze dienst schadegevallen HIER

Hospitalisatie

Toon bij uw ziekenhuisopname spontaan uw aansluitingskaart van de aanvullende verzekering

Toon bij uw ziekenhuisopname spontaan uw aansluitingskaart van de aanvullende verzekering bij het onthaal van het ziekenhuis (dat vergemakkelijkt het werk in de meeste ziekenhuizen)

Na de hospitalisatie

U kan na de ziekenhuisopname bepaalde kosten hebben die door uw aanvullende verzekering worden gedekt. 
Stuur de bewijzen voor deze kosten zo snel mogelijk samen met de zorgverleningsattesten door voor de gevraagde schadevergoeding.
 
-Wanneer uw contract de terugbetaling van bepaalde postoperatieve kosten omvat, stuur ons dan snel de documenten die het mogelijk maken om u te vergoeden (tickets en voorschriften van de apotheek, zorgcertificaten voor doktersbezoeken of postoperatieve verpleging, ...).
- Als de maatschappij waarbij u verzekerd bent een aanvraag heeft, bespaar dan tijd door alle documenten direct in de aanvraag te uploaden.

Bewaar steeds een kopie van de verzonden documenten

Bewaar steeds een kopie van de verzonden documenten

Bron: Assuralia